1992

Założenie firmy przez dr. inż. Ryszarda Kowalczyka i mgr. inż. Pawła Krepiniewicza